Osastomme

Linkkejä

Osastomme on perustettu 1934 marraskuussa

Osasto 99 on Kainuun Aluejärjestön toiseksi suurin ammattisasto jäsenmäärä on  876 jäsentä. (A jäseniä 520)

Sääntöjen mukainen tarkoitus ja tehtävä

1) Osaston tarkoituksena ja tehtävänä on koota paikkakunnan, yrityksen tai konsernin rakennus- ja rakennusaineteollisuuden, maa- ja vesirakennusalan sekä talotekniikka-alan työntekijät ja toimihenkilöt liiton jäsenyyteen sekä toimia näiden ja liiton sääntöjen, liittokokousten päätösten mukaisesti jäsentensä taloudellisen ja henkisen tason kohottamiseksi.

2) Tarkoituksen toteuttamiseksi osasto:

1) valvoo toimintapiirissään alan työehtosopimusten noudattamista ja jäsentensä oikeuksia työmarkkinoilla;

a) toimii alan työ- ja palkkaehtojen ja sosiaalisen lainsäädännön parantamiseksi;

c) edistää jäsentensä opiskelua, ammatillista kehittymistä sekä kaikinpuolista yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä kanssakäymistä;

d) voi osaston tarkoitusperien vaatimien menojen kattamiseksi hankkia tuloja järjestämällä asianmukaisella luvalla arpajaisia ja harjoittaa kioskitavaroiden ja painotuotteiden myyntiä sekä ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä

e) voi omistaa kiinteistöjä.

3) Osasto on oikeutettu muodostamaan keskuudessaan osaston hallituksen valvonnan alaisena toimivia rekisteröimättömiä alaosastoja, joiden säännöt osaston hallitus hyväksyy.

4) Osasto kuuluu jäsenenä Rakennusliitto ry:n aluejärjestöön.